Mari Beramal Bersama IRM

Salam Yaumul Jumaah.
Amalan menderma adalah salah satu punca murah rezeki.
Jom beramal bersama!

----
Islamic Relief Malaysia (IRM)

Fakta di Yemen
• 45% daripada 24 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
• 43% daripada 24 juta penduduk mengalami kekurangan makanan.
• Hampir separuh daripada kanak-kanak mengalami proses tumbesaran terbantut.
• 35% masih menganggur.

Sudahkah anda menyumbang untuk membekalkan bantuan makanan asas kepada asnaf fakir dan miskin di dalam & luar negara (15 buah negara) semasa bulan Ramadhan melalui program Program Ramadhan: Care For Hunger?

Jika belum, sumbanglah sekarang!
Yemen merupakan salah satu negara yang akan menerima bantuan bekalan makanan asas tersebut.

Untuk maklumat lanjut, sila layari:-
http://islamic-relief.org.my/ramadhan-relief-2014/

Fikir Kemanusiaan, Fikir ISLAMIC RELIEF!