Jenis Zakat

Selain zakat perniagaan ada banyak lagi zakat² lain yang diwajibkan ke atas kita. Berikut adalah jenis² zakat yang perlu dikeluarkan zakat.

1. Zakat Pendapatan
Contoh Pengiraan Zakat Pendapatan
Cara 1Cara 2
Jumlah pendapatan kasar setahunRM48,000A.PENDAPATAN semua sumber seperti elaun,bonus dan divedin ang diterima(setahun)RM48,000
Zakat atas pendapatan (kerana lebih nisab) X 2.5%RM1,200B.TOLAK PERBELANJAAN yang dibenarkan(setahun)
Diri
Isteri
Anak (Contoh : 3 orang x RM1,000)
Pemberian kepada ibu bapa
(Contoh : RM200 x 12 bulan)
KWSP (11%)
Caruman ke organisasi,koperasi,institusi kewangan yang membayar zakat
bagi pihak caruman/pendeposit
(Contoh : Tabung Haji RM110 x 12 bulan)
Jumlah Tolakan Perbelanjaan


RM9,000
RM3,000
RM3,000

RM2,400

RM5,280
RM1,320
RM(24,000)
C.PENDAPATAN YANG LAYAK Di ZAKAT (A-B)RM24,000
D.ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR
(kerana C lebih besar dari nisab) RM24,000 x 2,5%
RM600
E.JUMLAH POTONGAN GAJI ZAKAT SEBULAN
(RM600 / 12 bulan)
RM50


2. Zakat Perniagaan

2.5% atas harta perniagaan yang layak dizakatkan tertakluk kepada nisab.

Keadah Pengiraan:

Kaedah 1 - Modal Kerja (Working Capital)

[Aset Semasa - Liabiliti Semasa]* X %Pemilikan Saham Muslim X 2.5%

Nota: Sesuai digunakan bagi syarikat-syarikat seperti syarikat Berhad, Sdn. Bhd., Koperasi, Perniagaan, Perusahaan dan sebagainya dimana terdapat pengkelasan aset semasa dan liabiliti semasa
Kaedah 2 - Modal Berkembang

[Ekuti Pemilik + Liabiliti Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Separuh Tetap]* X % Pemilikan Saham Muslim X 2.5%

Nota: Sesuai digunakan bagi institusi kewangan dan perbankan Islam yang biasanya tidak mengkelaskan aset semasa dan liabiliti semasa* Lebih atau sama dengan nilai nisab

3. Zakat Wang Simpanan

Zakat wang simpanan dikenakan 2.5% ke atas baki terendah dalam akaun sepanjang tempoh setahun sekiranya melebihi nisab tanpa perlu ditolak hutang.

4. Zakat Saham
Dr. Yusoff Al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh-Zakat mendefinisikan saham sebagai kertas berharga yang diperniagakan dalam transaksi-transaksi perdagangan khususnya di Bursa Malaysia.

>Bagi sijil-sijil saham dalam sesebuah syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia, ianya mudah untuk dijadikan wang tunai dibandingkan dengan saham dalam syarikat yang tidak disenaraikan di Bursa Malaysia atau saham dalam koperasi.
>Saham yang dibeli dari wang sendiri sahaja dikira manakala bahagian yang dibeli melalui pinjaman hendaklah ditolak kerana dikira tidak sempurna milik.

5. Zakat KWSP
Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diwajibkan zakat apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Ia berkonsepkan zakat simpanan atau mata wang. Jumhur Ulama' Fiqh sependapat mengatakan wajib zakat pada mata wang. Mata wang tersebut telah menggantikan mata wang emas dan perak yang digunakan oleh oran-orang Arab terdahulu dalam berurusniaga sebelum kedatangan Islam. Mata wang emas dikenali sebagai dinar dan mata wang perak sebagai dirham. Setelah Rasulullah S.A.W diutus menjadi Rasul, maka dinar dan dirham telah diiktiraf sebagai mata wang yang sah bagi orang-orang Islam untuk berurusniaga. Kewajipan zakat wang simpanan ini bersandarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadith Nabi S.A.W.

6. Zakat Emas
Zakat emas dikira dalam dua keadaan.

1. Emas yang tidak dipakai (disimpan)

Emas yang tidak digunakan atau dipakai walaupun sekali dalam tempoh setahun. Jika nilai emas tersebut menyamai atau melebihi 85gram (nisab), maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5%.

Contoh:

2.5% x nilai emas yang disimpan (jika melebihi nisab)
Contoh : RM6,000 x 2.5%
Jumlah zakat    = RM 150

2. Emas yang dipakai

Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Tetapi jika ianya melebihi ‘uruf’ (nilai kebiasaan pemakaian masyarakat setempat), maka ia diwajibkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan dari nilai uruf. Nilai yang diambilkira adalah nilai semasa emas sahaja iaitu tidak termasuk batu permata.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan menetapkan kadar uruf adalah 150 gram emas.

Contoh:

Berat Emas yang dipakai = 250 gram
Uruf Emas = 150g ram

Berat Emas yang layak dizakat = 250 gram - 150 gram = 100gram
Zakat yang wajib dibayar = 2.5% x (100 gram x harga semasa)
= 2.5% x (100 gram x RM 77.16)
= RM 192.9


7. Zakat Perak
Menurut hukum syarak, logam perak adalah termasuk dalam kategori jenis-jenis harta yang dikenakan zakat. Pada umumnya barang-barang logam perak yang digunakan oleh manusia terdiri dari 4 bentuk utama:

>Jongkong perak
>Matawang perak
>Perkakas atau perhiasan rumah daripada perak
>Barang perhiasan/barang kemas perak

Ijma, ulama telah menetapkan nisab perak sebanyak 200 dirham iaitu bersamaan 595 gram.

8. Zakat Pertanian
Zakat yang dikenakan ke atas makanan asasi yang mengenyangkan ke atas sebuah negeri yang telah cukup nisab dan haulnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah bijirin-bijirin dari jenis makanan asasi yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kurma, jagung, gandum dan sebagainya.

9. Zakat Ternakan
Zakat ternakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat adalah kambing, biri-biri, lembu, kerbau dan unta.


4 comments:

Isabel Diaz said...

Nice sharing sis

puteri kasih said...

banyak jenis zakat yang berbeza..terima kasih berkongsi :)

obat herbal ginjal bocor said...

oh bagus sekarang saya sudah faham

Khir Khalid said...

T kasih diatas perkongsian.. mudah2an membawa kebaikan buat semua.. aamiin.