Fadhilat Ramadan 5


Ibn Umar ra. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya mengirim rahmat ke atas mereka yang memakan sahur."

Dipetik dari: http://www.darulnuman.com/

No comments: